24. SAYI – Gündemden Haberler

WIPO’DAN HABERLER

Nice Sınıflandırmasının 12. Versiyonu 1 Ocak 2023’te Yürürlüğe Girecek.

Nice sınıflandırmasının 12. versiyonunun 1 Ocak 2023’te yürürlüğe gireceği, Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından duyurulmuştur. 12. versiyonda geçmişte olduğu gibi yeni mal ve hizmetlerin eklenmesinin yanı sıra, bazı mal ve hizmetlerin sınıflarında değişiklik bulunmaktadır. Nice sınıflandırmasının 12. versiyonuna https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/?basic_numbers=show&class_number=1&explanatory_notes=show&lang=en&menulang=en&mode=flat&notion=&pagination=no&version=20230101 buradan ulaşılabilir.

 

EUIPO’DAN HABERLER

Tasarımlar Direktifi Revize Ediliyor.

Yirmi yıl önce oluşturulan Tasarımlar Direktifi ve Topluluk Tasarımı Yönetmeliği revize çalışmalarına başlanmıştır. Yapılacak değişikliklerle tasarım korumasına ilişkin AB mevzuatı revize edilmekte olup mevzuatın modernleşmesi, hakların kapsam ve sınırlamalarının açıklığa kavuşturulması, AB’de tasarımların tescil süreçlerinin kolaylaştırılması, ödenecek ücretlerin düzenlenmesi, ulusal tasarım sistemleri ile prosedürlerin uyumlanmasını ve AB kapsamında karmaşık ürünlerin onarımı amacıyla orijinal tasarımların çoğaltılmasına izin verilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıntılı bilgiye https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/news/adoption-of-the-commission-s-proposal-for-a-revised-regulation-and-directive-on-industrial-designs?p_p_id=csnews_WAR_csnewsportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=2&journalId=9354041&journalRelatedId=manual/  adresinden ulaşılabilir.

 

DesignEuropa Talks Gerçekleştirildi.

EUIPO tarafından DesignEuropa Talks 20 Ekim 2022’de İspanya Alicante şehrinde organize edilmiştir. Etkinlik hibrit olarak düzenlenmiş olup DesignEuropa Awards topluluğunu genişletmeyi ve tasarımın etkin kullanımını ve tasarımın korunmasının ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel kalkınmayı amaçlamıştır. Etkinliğe EUIPO’ya Üye Devletlerin Fikri Mülkiyet Ofislerinden ve Benelüks Fikri Mülkiyet Ofisinden 140’tan fazla katılımcı katılmıştır.

Etkinliğe ilişkin ayrıntılı bilgiye https://euipo.europa.eu/ohimportal/web/guest/dea-2022-talks  adresinden ulaşılabilir.

 

Fikri ve Sınai Mülkiyet Ofisleri ile Meslek Örgütleri Bir Araya Geliyor.

2015 yılında AB Parlamentosu ve Konseyi, AB Marka Mevzuatı Reform paketini onaylamış olup üye devletlerin ulusal yasalarını uyumlu hale getirmeyi, prosedürleri kolaylaştırmayı, iş birliğini kolaylaştırmayı ve sahteciliğe karşı mücadeleyi desteklemeyi amaçlamıştır. 13 Ekim – 15 Aralık arasında her perşembe yedi ulusal fikri mülkiyet ofisi (Kıbrıs, Litvanya, Polonya, Portekiz, Bulgaristan, İspanya, Almanya) ve iki derneğin (ECTA/INTA) ile iş birliği ile söz konusu değişikliklerle ilgili konuları kapsayan bir dizi canlı çevrimiçi seminer yayınlanmaktadır. Her seminerde, değişiklik yapılan direktifin üye devletin ulusal mevzuatında nasıl uygulandığını açıklanmaktadır. Habere ilişkin detaya https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/live-webinars-on-the-implementation-of-the-new-eu-trade-mark-directive?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PWFutMXFHAps&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PWFutMXFHAps_delta=10&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PWFutMXFHAps_cur=3 adresinden ulaşılabilir.

 

EUIPO 28. Yılını Kutladı.

4 Ekim’de EUIPO 28. yılını kutlamıştır. EUIPO’da bu 28 yıllık süreçte 2.567.302 marka başvurusu; 1.543.418 tasarım başvurusu yapılmıştır. İlgili habere https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/web/guest/-/on-sunday-4-september-the-euipo-celebrated-its-28th-anniversary?p_p_id=com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PWFutMXFHAps&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PWFutMXFHAps_delta=10&p_r_p_resetCur=false&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_PWFutMXFHAps_cur=4 adresinden ulaşılabilir.

 

EPO’DAN HABERLER

Karadağ Avrupa Patent Sözleşmesi’ne (EPC) dahil oldu.

Karadağ, 01.10.2022 tarihinde Avrupa Patent Sözleşmesi’ne (EPC) dahil olmuştur. Böylelikle EPC’ye üye ülke sayısı 39’a yükselmiştir. 01.10.2022 itibariyle Avrupa Patent başvurularında, Karadağ da belirlenmiş (designated) ülkeler arasında yer alacaktır.

 

Üniter Patent Mahkemesine Yargıçlar Atandı.

19.10.2022 tarihinde Üniter Patent Mahkemesi (UPC), UPC Anlaşmasının yürürlüğe girmesinden itibaren toplam 85 yargıcın göreve başlamasını onaylamıştır. Yargıçların 34’ü hukuki, 51’i ise teknik olarak nitelikli durumdadır. UPC faaliyete başladığında, Anlaşmanın taraf ülkelerinde Üniter Patentler ve Klasik Avrupa Patentleri* ile ilgili konularda münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır.

*Klasik Avrupa Patentleri için UPC’nin münhasır yargı yetkisi, geçiş dönemi süresince istisnalara tabi olacaktır.

 

Sözlü Duruşmalar Video Konferans Şeklinde Görülmeye Başlandı.

Pilot bir uygulama olarak başlayan, itirazlarda sözlü duruşmaların (oral proceedings) video konferans şeklinde görülmesinin sonuna yaklaşılırken, Avrupa Patent Ofisi (EPO) 01.01.2023 itibariyle bu uygulamanın varsayılan uygulama olmasına karar vermiştir; ancak itiraz birimi, belli/özel durumlarda sözlü duruşmaların yüz yüze gerçekleştirilmesine izin verebilecektir. Haber, EPO’nun internet sitesinde 22.11.2022 tarihinde yayınlanmıştır.

 

 

2024-02-20T20:01:52+03:00 Kategori: Fikri Gündem|Etiket: |