Üyelik 2021-11-22T12:04:59+00:00

ÜYELİK

I. GENEL ŞARTLAR (Dernek Tüzüğü-Madde 6)

1. Derneğin faaliyet alanına ilgi duyan, Derneğin varlık nedeni ile amaçlarını kabul etmiş, fiil ehliyetine sahip, derneklere üye olabilme hakkı süreli veya sürekli olarak kısıtlanmamış ve Türkiye’de yerleşik/ikamet eden, profesyonel çalışma hayatına veya iş faaliyetine Türkiye’de devam eden kişiler derneğe üye olabilir.
2. Derneğe üye olabilmek için iki üye tarafından önerilmiş olmak gerekir.
3. Bir tüzel kişiliğin genel kurul toplantılarında temsil etmek üzere yalnızca bir temsilcisi olabilir.

II. ÜYELİĞE KABUL ŞARTLARI (Dernek Tüzüğü-Madde 7)

1. Üyelik başvurusu, Dernekçe hazırlanacak olan üyelik giriş bildirgesi doldurulmak ve Sekreter’e gönderilmek suretiyle yazılı şekilde yapılır.
2. İlgili başvurular Sekreter tarafından başvuru tarihinden itibaren en geç 15 (onbeş) gün içerisinde Yönetim Kurulu Başkanı’na iletilir. Üyelik başvuruları, Yönetim Kurulu’na iletildiği tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Yönetim Kurulu tarafından itiraz edilmedikçe kabul edilmiş sayılır. Üyelik başvurusu hakkında, Yönetim Kurulu tarafından ileri sürülen itirazlar gelecek ilk Genel Kurul toplantısında ele alınarak üye sayısının çoğunluğunun olumlu oy kullanması halinde kabul edilmiş sayılır. Bu halde, üyelik başvurusu hakkında verilen karar, karar defterine ve üyeliğin kabulü yönünde karar verilmişse üye kayıt defterine yazılır.
3. Üyeliğe kabul edilenler, bir defaya mahsus alınan giriş aidatını ve o takvim yılının aidatını üyeliğe kabul kararının tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemek zorundadır. Belirtilen sürede ödemenin gerçekleştirilmemesi durumunda üyelik başvurusu yapılmamış sayılır.

III. BAŞVURU SÜRECİ

Üyelikle ilgili bilgi almak ve üyelik süreçlerini başlatmak için secretary@aippiturkey.org adresine mail gönderilmesi gerekmektedir.’

Üyelik ile ilgili sorularınız için iletişim sayfamızdan bizimle irtibata geçebilirsiniz.