Dernek Hakkında 2022-02-25T13:44:27+00:00

Dernek Hakkında Bilgiler

11 Mayıs 2007 tarihinde, Uluslararası Derneğin (AIPPI/Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını Koruma Derneği) önerisi ve daveti ile Türkiye Ulusal Grubu’nun kurulmasına yönelik, İstanbul Ticaret Odası’nın ev sahipliğinde, bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Uluslararası Derneğin, Türkiye Ulusal Grubunun kurulması fikri ve temeli bu toplantıda atılmıştır. Toplantıya Uluslararası Derneğin bireysel (independent member) olarak üyesi bulunan vekiller de davet edilmiştir. Uluslararası Derneğe bireysel (independent member) olarak üye olanların hepsinin onayı ile AIPPI Türkiye Ulusal Grubu’nun kurulmasına karar verildikten sonra, Ulusal Grubun kurulmasına yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

Daha sonra Uluslararası Derneğin 6-9 Ekim 2007 tarihleri arasında Singapur’da düzenlenen toplantısının (AIPPI EXCO) son günü olan 9 Ekim 2007 tarihinde Türkiye Ulusal Grubu’nun kurulumu oylanarak kabul edilmiştir. 26 Eylül 2008 tarihi itibariyle tüzel kişilik kazanmış bulunan derneğimiz T.C. kanunlarına göre kurulu bağımsız bir dernek olarak yeni iç mevzuatı ile daha kurumsal bir yapıya kavuşmuştur.