Yükleniyor Etkinlikler
  • Bu etkinlik geçti.

AIPPI Türkiye-Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği olarak, Fikri Haklar Hukuku seminerlerimizin altıncısını 02-03 Nisan 2020 tarihlerinde Radisson Blu Otel İstanbul’da gerçekleştireceğimizi büyük bir mutlulukla bilgilerinize sunuyoruz.

Geçmiş yıllarda gerçekleştirdiğimiz beş uluslararası seminer ile artık gelenekselleşmiş bir hale gelen fikri haklar hukuku seminerimiz, fikri ve sınai mülkiyet alanında pek çok konuda, sistemin temel taşları olan hâkim, akademisyen, avukat, patent ve marka vekilleri ile hak sahiplerinin katılımı ve sunumlarıyla zengin bir içerik yaratmak ve bu sayede de fikri ve sınai mülkiyet alanının gelişimine katkı sağlamak bakımından Derneğimiz için büyük anlam ve önem taşımakta.

Bu amaç doğrultusunda, içinde olduğumuz çağın fikri haklara olan etkilerini de içinde barındıran ve aynı zamanda sınai mülkiyet haklarının korunması, işleyişi ve sınai mülkiyet hukukuna yönelik, Türk hukuku ve uluslararası hukuktan özenle seçilen konuların uygulamalar, yasal düzenlemeler ve öğretiler ışığında ele alınacağı ve tartışılacağı çok zengin bir program hazırlamış bulunmaktayız.

Fikri haklar hukuku alanında daha fazla fikir sahibi olmak, fikir ve çözüm öneriyle bu alana katkı sağlamak isteyen siz değerli meslektaşlarımızı aramızda görmek için sabırsızlanıyoruz.

Organizasyon Komitesi