Fikri Haklar Hukuku Seminerleri Hakkında Önemli Duyuru

Önemli Duyuru

2011 yılından bu yana gelenekselleşerek devam eden ve bu sene beşincisini icra edeceğimiz 5. Fikri Haklar Hukuku Seminerimizin ismi yakın zamanda kaybettiğimiz fikri haklar alanına büyük emeği ve katkısı geçmiş olan değerli başkanımız Sayın Sertaç Köksaldı’nın isminin verilmesi ile değişmiş bulunmaktadır. Seminerimiz bundan böyle her iki yılda bir “Sertaç Köksaldı – Fikri Haklar Hukuku Semineri” olarak yapılmaya devam edilecektir.

Bilgilerinize saygıyla arz olunur.

Organizasyon Komitesi


We wish to announce that, after his sudden and very saddening passing away in January, the name of our traditional Intellectual Property Law Seminar has been changed in dear memory of our esteemed president Mr. Sertaç Köksaldı who has made an immense contribution to the field of intellectual property rights with his invaluable work.
From this year on, our seminar which has been being organized since 2011 will be held biennially under the name of “Sertaç Köksaldı – Intellectual Property Law Seminar”.
Respectfully submitted for your information.

Organization Committee


Sertaç Köksaldı

Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Sertaç Köksaldı, Yüksek Lisansını, Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde tamamladı. Hukuk Lisansını ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Meslek hayatına 1991-1993 yılları arasında Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak başladı.

1993 yılında Arçelik A.Ş.’ye katıldı. Arçelik A.Ş. bünyesinde Fikri Haklar Bölümü’nü kurdu ve şirketin fikri haklar süreçlerini oluşturdu.

2016 yılına kadar Fikri Haklar Yöneticisi olarak sürdürdüğü görevinde, patent, marka ve tasarım portföylerini yönetti ve şirketin lisans alma, lisans verme faaliyetlerini yürüttü. Fikri hakların yönetimi stratejileri ile iş planlarının birbirine entegrasyonunu sağlayarak Arçelik’i bu hususta lider konumuna taşıdı.

Fikri haklar ihtilaflarının çözümlenmesinde, ürettiği yaratıcı çözümler ile anlaşma zeminlerini ortaya çıkardı. Daha sonra iş hayatına Deriş Patent ve Marka Acenteliği’nde partner olarak devam eden Sertaç Köksaldı, Avrupa Patent Vekili, Türk Patent Vekili ve Türk Marka Vekili unvanlarına sahiptir.

Bunların yanı sıra AIPPI Fikri Mülkiyet Hakları Koruma Derneği Başkanlığı, TÜSİAD Fikri Haklar Çalışma Grubu ve Teknoloji ve Lisans Yöneticileri Derneği üyeliği yapmış, Türkiye’yi Business Europe Patentler Çalışma Grubu’nda ve Avrupa Patent Vekilleri Enstitüsü (EPI) Konsey’inde temsil etmiştir.


Sertaç Köksaldı

Sertaç Köksaldı got his B.Sc. degree from Bogazici University in Industrial Engineering and LL.B. degree from Yeditepe University Law School. He was also a Certified Licensing Professional (CLP). He founded Intellectual Property Department of Arçelik A.Ş. and served as the Head of the Intellectual Property in Arçelik A.Ş. until 2016. Following Arçelik, he worked as a partner in Deris Patents and Trademarks Agency. He was mainly interested in management of Intellectual Assets, how they are created, protected and how value is extracted from the Intellectual Assets. He had an extensive experience on how to integrate intellectual property strategy into business plans and how to build an infrastructure supporting the said strategy. During his experience in handling complex disputes in technology licensing, he evolved as a deal maker, creating inventive alternatives which serve counter parties conflicting perspectives. He had the titles of European Patent Attorney, Turkish Patent Attorney and also Turkish Trademark Attorney. He worked as the president of AIPPI Turkey and a member of Licensing Executives Society Turkey Branch and Turkish Business Association (TÜSİAD) Intellectual Property Working Group. He represented Turkey in Business Europe Patents Working Group and the Council of Epi.

2018-02-28T14:52:47+03:00 Kategori: Duyurular, Haberler|